RESUMPTION OF EMBASSY SERVICES ON SUNDAY, 20 JUNE 2021

To ensure the full recovery of its 15 personnel who tested positive for COVID-19 as well as to safeguard the safety of the public, the Philippine Embassy in Kuwait announces that it will resume its services on Sunday, 20 June 2021. This means that the Embassy will remain closed until Thursday, 17 June 2021.

The Embassy advises all affected applicants with confirmed online passport appointments to follow the Embassy’s official website and social media accounts for new advisories. They will be given new appointment dates that will be published on the Embassy’s Facebook page, so they do not need to get a new online appointment.

At this time, the Embassy will not release new online passport appointment slots at www.passport.gov.ph.

The services of the Philippine Overseas Labor Office (POLO), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Pag-IBIG Fund, and Social Security System (SSS) will also reopen this 20 June 2021.

Thank you for your continued understanding, and please keep safe.

Upang siguraduhin ang buong paggaling ng 15 tauhan nitong nagpositibo sa COVID-19 at upang pangalagaan ang kaligtasan ng publiko, inaanunsyo ng Embahda na magbabalik ang mga serbisyo nito sa Linggo, 20 Hunyo 2021. Ibig sabihin, mananatiling sarado ang Embahada hanggang Huwebes, 17 Hunyo 2021.

Pinapayuhan ng Embahada ang lahat ng mga apektadong aplikante na may kumpirmadong online passport appointment na sundin ang mga opisyal na website at social media account ng Embahada para sa mga bagong abiso. Sila ay bibigyan ng bagong petsa ng appointment na ilalabas sa Facebook page ng Embahada, kaya hindi nila kailangang kumuha ng panibagong online appointment.

Hindi muna maglalabas ang Embahada ng mga bagong online passport appointment slot sa www.passport.gov.ph.

Ang mga serbisyo ng Philippine Overseas Labor Office (POLO), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Pag-IBIG Fund, at Social Security System (SSS) ay magbubukas din ngayong 20 Hunyo 2021.

Salamat sa inyong patuloy na pag-unawa, at nawa’y manatili kayong ligtas.

Via PH Embassy Kuwait

Related Posts

What Can You Say About This?

Comments

Add Comment